Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Description:

xmlns:xhtml=“http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/“> Komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic – rozšíření obvodu KPÚ do navazujících částí k.ú. Němčovice a Újezd u Svatého Kříže

File:

Otevřít přílohu…

Komentáře