Oznámení o vydání usnesení o spojení řízení o ustanovení opatrovníka v kat. území Újezd u Sv. Kříže

Pozemkový úřad Rokycany vydal oznámení o vedeném správním řízení ve věci provedení komplexní pozemkové úpravy v katastrální území Újezd u Sv. Kříže. Účastníky řízení jsou osoby, které nejsou dosud pozemkovému úřadu známy a jejichž pobyt není znám po zemřelých:

Úplný seznam najdete v příloze tohoto dokumentu.
6.5.2007 005.jpg

Komentáře