Oznámení o uložení písemnosti

Obecní úřad v Němčovicích oznamuje, že písemnost č.j.: EO 011/04-1 ze dne 12. ledna 2004, adresována panu Vladimíru Hrubému, nar. 03.03.1982, trvale bytem Němčovice, část Olešná čp. 24, je uložena na Obecním úřadu v Němčovicích.

Obecní úřad Němčovice
Karel Ferschmann
starosta

Otevřít přílohu…

Komentáře