Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

MZe – Pozemkový úřad Rokycany sděluje, že ke dni 30.4.2008 bude ukončena aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Olešná u Radnic.

Vyvěšeno: 16.4.2008
Sejmuto:
P. úřad.jpg

Komentáře