Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Němčovice

Oznámení

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Němčovice

Datum: 5. a 6. června 2009 (pátek, sobota), první den voleb začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00. Druhý den voleb začíná v 8.00 a
končí ve 14.00 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 21. května 2009

Komentáře