Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v Němčovice

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 32 odst. 2 zákona

Datum: 23. a 24. května 2014 (pátek, sobota)
první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00
druhý den voleb začíná v 8.00 a končí ve 14.00 hodin

Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 8. května 2014

Komentáře