Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Němčovice

Datum: 25. a 26. října 2013 (pátek, sobota); první den voleb začíná
ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb začíná v 8 hodin a
končí ve 14 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. října 2013

Komentáře