Oznámení o době a místě konání místního referenda v obci Němčovice

Obecní úřad Němčovice

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 31 odst. 1) zákona

Datum: 23. srpna 2008 (sobota);
hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 20.00 hodin.

Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Otázka položená k rozhodnutí: „Má být v obci Němčovice, v zastavěných částech obce, zakázáno o nedělích a státem uznaných svátcích užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk a to v období od 1. května do 30. září v každém kalendářním roce?“
ANO – NE

Oprávněné osoby jsou povinny prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky hlasovat.

Karel Ferschmann, starosta

Komentáře

Nezařazené