Ortinská Zdeňka


Oznamujeme Vám smutnou zprávu. Ve věku nedožitých jedenaosmdesáti let zemřela paní Zdeňka Ortinská, rozená Rychlá, hostinská z Olešné. Čest její památce!

Paní Ortinská se narodila v roce 1930 v Kladrubech otci Františku Rychlému a matce Alžbětě Karachové. Její manžel, Josef Ortinský byl o tři roky starší a měli spolu tři dcery – Zdeňku, Jaroslavu a Vladislavu. Svého manžela přežila o celých třicet let. Léta pracovala jako prodavačka Jednoty a také pracovala v místním JZD ve vepříně. My všichni jí známe především jako hostinskou v místní hospodě. Tato hospoda byla (především pro lidi z města) do určité míry raritou v tom, že zde byl obchod společně s hospodou. A tak paní Ortinská přes den prodávala housky a mléko, večer točila pivo. Řada z nás toho využívala a do Olešné zašla nutně především pro chybějící máslo a přitom ale hlavně na pivo. Často se tak manželky ani toho másla nedočkaly. Tuto namáhavou práci trpělivě vykonávala přes dvaapadesát let! Pro bolesti nohou musela prodejnu nakonec uzavřít. Byla zvyklá být celý život mezi lidmi, dveře u ní byly vždy otevřené, svátek nesvátek. To jí po skončení této práce určitě moc chybělo. Paní Ortinská byla velmi skromná, veselá a nikdy žádnou legraci nezkazila. I v posledních letech, kdy jí hodně pomáhal vnuk Pavlík, pokud mohla, končil u ní pravidelně i masopustní průvod. Najednou opět byla plná hospoda, opět zde hráli muzikanti a na paní Ortinské bylo vidět, jakou má radost, viditelně ožila a kdyby jí nebolely nohy, snad by i tancovala. Bude nám všem moc chybět.

Celé rodině projevujeme upřímnou soustrast.
2010-08-06-003-1.JPG

Komentáře