Okrsková soutěž v požárním sportu ve Lhotce u Radnic


Při loňské soutěži v Němčovicích nás velmi zaujaly soutěžící ženy. Jejich bravurní předvedení požárního útoku na nás velmi zapůsobilo a podnítilo nás k vytvoření ženského družstva dobrovolných hasiček. Tak se stalo, že se letošní Okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala tentokrát v sousední Lhotce u Radnic, zúčastnila tři družstva z Němčovic, z toho jedno ženské. Muži se již tradičně umístili na svých oblíbených posledních místech. Zato ženy odjížděly s diplomem za druhé místo. Nic na tom nemění ani fakt, že se soutěže účastnila pouze dvě ženská družstva. Ženy však byly jen o pět vteřin horší než jejich soupeřky a na poprvé si vedly docela dobře. Nálada byla skvělá a všichni se výborně bavili. Nejvíce asi náš fotograf, který zachytil skvělé momenty.
php18pC1Y_300x300_7868.jpg

Komentáře