Okresní soutěž v požárním sportu – Němčovice 2009


Výsledky okresní soutěže v požárním sportu – Němčovice 2009:

Celkové pořadí muži:
1. SDH Kornatice 4
2. SDH Holoubkov 10
3. SDH Týček 12
4. SDH Mlečice 12
5. SDH Mirošov 14
6. SDH Prašný Újezd 15
7. SDH Němčovice 17

Běh 100 m překážek muži:
1. Petr Dongres, SDH Holoubkov čas 20,48 vt.
2. Jan Skala, SDH Kornatice čas 20,60 vt.
3. Karel Krumlovský, SDH Holoubkov čas 21,19 vt.

Štafeta 4 x 100 m překážek muži:
1. SDH Kornatice 74 vt.
2. SDHHoloubkov 75 vt.
3. SDH Mlečice 81 vt.

Požární útok muži:
1. SDH Kornatice 29,19 vt.
2. SDH Mirošov 38,19 vt.
3. SDH Týček 49,34 vt.

Družstvo Holoubkova mělo nejlepší útok 25,61, ale bohužel po skončení útoku neměli sací vedení spojeno a tak nakonec – neplatný pokus, červený praporek rozhodčího. To je připravilo o jisté vítězství v celé soutěži.

Celkové pořadí ženy:
1. SDH Cekov 5
2. SDH Mlečice 6
3. SDH Týček 9
4. SDH Líšná 10

Běh 100 m překážek ženy:
1. Aneta Chrzová, SDH Mlečice 25,05 vt.
2. Jitka Herejková, SDH Cekov 25,31 vt.
3. Jana Pitnerová, SDH Mlečice 26,82 vt.

Štafeta 4 x 100 m překážek ženy:
1. SDH Cekov 95 vt.
2. SDH Mlečice 97 vt.
3. SDH Líšná 99 vt.

Požární útok ženy:
1. SDH Týček 37,18 vt.
2. SDH Cekov 37,82
3. SDH Mlečice 47,32 vt.

V krajském kole budou okres Rokycany reprezentovat sbory Kornatice – muži, Cekov ženy.

Vedoucí okresní odborné rady velitelů Miroslav Frost děkuje všem sborům žen i mužů za účast v soutěži, dále hlavnímu rozhodčímu panu Josefu Švarcovi, rozhodčím disciplín panu Františku Pravdovi a Ladislavu Drobičkovi. Poděkování patří také kornatickým hasičům za zapůjčení a obsluhu elektrické časomíry. Nutno podotknout, že zvláště rozhodčí Pravda si počínal po celou dobu soutěže velmi kvalifikovaně a klidně, což mělo významný vliv na průběh celé okresní soutěže. Velký dík směřuje také především k domácím němčovickým hasičům a také k starostovi obce Němčovice panu Karlu Ferschmannovi, kteří společně zajišťovali celou soutěž jako pořadatelé. Podařilo se jim vytvořit velmi dobré podmínky pro všechny účastníky závodu.

128.JPG

Komentáře