Odpolední bouřka se přehnala přes obec a…


Odpolední bouřka se přehnala přes obec a voda s ornicí z kukuřičného pole „U křížku“ se prohnala opět Olešnou. Neuplynul ani týden od posledního deště a můžeme začít znovu s úklidem. Situace v Olešné je opravdu vážná. Velikost škod způsobených přívalovými dešti na majetku obce a občanů, je zavislá jen na intenzitě a době trvání lijáku či bouřky. Obecní kanalizace nebyla konstruována na bahno s vodou a posklizňovými zbytky z pole. Kanálové rošty se zakrátko ucpou a voda se pak valí po místních komunikacích. Čím větší liják, tím rychleji. Nad problematikou polí nad obcí Olešná se stále vznáší řada otázek. Proč nevadí vlastníkům zdejších polních pozemků, jak hospodaří zemědělská společnost s jejich majetkem (většinu jich má v nájmu), když vodní eroze při pěstování kukuřice odnáší z pole to nejcenější co na něm je – ornici? Proč nejsou zemědělci odpovědni za škody způsobené svým hospodařením v krajině? Proč se nemusí podílet na úklidu bláta ze silnic, kanalizačních řadů, retenčních nádrží apod.? Proč musí obec neustále platit uklid veřejných prostranství ze svého rozpočtu? Kolik takových lijáků ještě tento měsíc přijde?

Autor: Karel Ferschmann
11.6.2008 0051.jpg

Komentáře