Odhalení opravené kulturní památky z roku 1722 v Olešné


ing. Jan Baloun, rokycanský starosta, dr. Josef Pašek, předseda mikroregionu Radnicko, Jan Hanus, starosta obce Liblín, paní Cinkeová, z odboru školství a kultury MěÚ v Rokycanech, radnický páter Gebala, paní Fišerová, učitelka Základní umělecké školy Rokycany, pobočka Radnice, se svými žačkami Janou Štruncovou a Kateřinou Černou, které po odhalení sochy zahrály na kytaru a zobcovou flétnu. Po seznámení s historií sochy a jejím popisem, které provedl starosta obce, poděkoval všem za pomoc. V závěru slavnosti požehnal památce radnický farář, páter Gebala a pokropil jí svěcenou vodou.
Poděkování patří zastupitelům obce Liblín v čele se starostou panem Janem Hanusem za její darování naší obci, paní Cinkeové z MěÚ Rokycany a paní dr. Drncové z KPÚ v Plzni za odbornou pomoc, Plzeňskému kraji, který na obnovu památky věnoval částku dvěstě tisíc korun, akademickému sochaři Petru Vitvarovi za dobře odvedenou práci, prostě všem, kteří pomohli.

Autor: kafe
26.11.2005 054.jpg

Komentáře