Odborný seminář: Webové prezentace obcí, měst a dobrovolných svazků obcí


RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra: Cenný zdroj informací pro občany, volené představitele samosprávy i zaměstnance úřadů.

Odborný seminář „Webové prezentace obcí, měst a dobrovolných svazků obcí“, který je součástí 6. ročníku soutěže časopisu Veřejná správa Objev roku se koná po vyhlášení výsledků soutěže již podruhé. Jsem přesvědčen, že je to dobrý záměr, neboť vítězové jednotlivých kategorií by se neměli potkávat pouze na pódiu při přebírání ocenění, ale měli by mít i širší prostor pro výměnu svých zkušeností a jejich předávání. Právě oni totiž reprezentují nové tendence při tvorbě webových stránek územních samosprávních celků na všech úrovních.
Ještě jednou bych chtěl blahopřát jménem pana ministra i jménem svým vítězům soutěže Objev roku 2005: obci Němčovice, městům Plasy a Uhreský Brod a turistickému regionu Posázaví. Jsem rád, že porota měla v tomto ročníku opět poněkud ztíženou pozici. Je to pozitivní trend – kvalitních webových stránek přibývá a není proto jednoduché vybrat vítěze. Soutěž je zaměřena především na popularizaci originálních a účelně strukturovaných webových stránek obcí, měst nebo svazků obcí. Je to nicméně soutěž, která se vyznačuje i některými specifiky. Tím prvním je, že do této soutěže se na rozdíl od jiných není možné přihlásit, ale finalisté jsou vybíráni z celého spektra základní úrovně samosprávy. Jsou vybíráni jednak redaktory týdeníku Veřejná správa, kteří průběžně sledují webové stránky obcí, ale využíváme také doporučení čtenářů a jejich ohlasů a v neposlední řadě jsme v kontaktu i s tvůrci těchto webových stránek, kteří rovněž upozorňují na zajímavá originální řešení, jež jsou pak podnětem pro hodnocení v rámci celé soutěže. Dalším specifikem je to, že v soutěži je každé kategorii určen pouze vítěz, takže to je skutečně vrcholná úroveň kvality v oblasti webových prezentací.
Další text naskenovaný v příloze.
Zdroj: Veřejná správa č. 12/06
Veřejná správa 12-06.jpg

Komentáře