Odborný seminář k soutěži Objev roku


S rozvojem e-Governmentu a informačních technologií v Kraji Vysočina seznámil účastníky semináře v dopolední části Ing. Petr Pavlinec z Kraje Vysočina a dále následovalo vystoupení ředitelky sdružení EPMA PhDr. Irina Zálišová o rozvoji e-Governmentu ve vybraných zemích Evropské unie. Odpoledne dostal slovo také starosta obce Němčovice, který vystoupil na téma příprava webových prezentací v malé obci v každodenním dialogu s veřejností s názvem Rozumějí nám naši občané?

Program jednání

* Úvodní proslov náměstka ministra MV ČR Mgr. Zdeněk Zajíček
* Rozvoj e-Governmentu a ICT v Kraji Vysočina – Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
* Rozvoj e-Governmentu ve vybraných zemích EU – PhDr. Irina Zálišová, ředitelka EPMA
* Začlenění povinných údajů do struktury webové prezentace ve vztahu k Tipům roku – Ing. Jaroslav Svoboda, MV ČR
* Objevy roku 2007 (představení webů)
* Dolní Benešov
* Kojetín
* Sdružení mikroregionu Pelhřimov
* (Ne)Užitečný design na stránkách Tipů roku – Mgr. Michal Kuchta, Hořice
* Diskuse k předneseným tématům
* Webmasterův občan nebo občanův webmaster? – workshop o cestě k uživatelsky vstřícnému webu
* Trendy v rozvoji metropolitních sítí jako součást strategie posilování vztahů mezi radnicí, institucemi a občany – Ing. Kamil Válek, Uherský Brod
* Informační centra a webové stránky města – Jana Kučerová, Týn nad Vltavou
* Poznatky a zkušenosti z přípravy Objevu roku 2007 – Jiří Chum, Ivana Jungová
* Webové prezentace Tipů roku z pohledu občana – Zdeněk Hřebejk, webmaster
* Rozumějí nám naši občané? Příprava webových prezentací v malé obci v každodenním dialogu s veřejností – Karel Ferschmann, Němčovice
* Diskuse k předneseným tématům
* Východiska pro příští seminář
* Závěr

O Objevech roku 2007 ve čtyřech kategoriích rozhodovala porota ve složení: Ing. Viera Avakjanová, tajemnice Městského úřadu Jirkov; Zdeněk Čížek, starosta obce Šebetov; Bc. Jakub Ferschmann, webmaster obce Němčovice; Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice; JUDr. Jiří Kroupa, právník; Ing. Martin Macenauer, webmaster Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem; Mgr. Michal Kuchta, Městský úřad Hořice; Mgr. Martin Řehák, webmaster obce Líšný; Ing. Jaroslav Svoboda, Ministerstvo vnitra ČR; Mgr. Václav Sýkora, tajemník Městského úřadu Cheb; František Špaček, webmaster Ministerstva vnitra ČR; Ing. Kamil Válek, Městský úřad Uherský Brod; Ing. Evžen Vaněk, Web Design Studio Plzeň.

Autor: Ing. Ivana Jungová
Zdroj: časopis Veřejná správa
13karel-ferschmann-nemcovicei.jpg

Komentáře