Odborná příprava " Nositelů dýchací techniky"


Vybavení a výstroj:
– pracovní výstroj, poznámkový sešit, psací potřeby
– každý účastník bude mít dýchací přístroj s maskou, rukavice, zásahový oblek a přilbu, baterku

Podmínky pro absolventa kurzu:
– je členem jednotky SDH obce
– je zdravotně způsobilý pro používání DT – platná zdravotní prohlídka 1 x za dva roky
– absolvoval základní odbornou přípravu (provádí velitel jednotky)

přihlášky do 31.8. u velitele SDH, tel. 737 939 152 nebo e-mailem na sdh@nemcovice.cz
saturn.JPG

Komentáře