Ochrana půdního fondu přibrzdí malé obce


Od 1. dubna vstoupila v účinnost novela zákona č. 41/2015, kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Nic by proti tomu nebylo, protože chránit půdu před agresivním podnikáním některých zemědělských společností pěstováním širokořádkových plodin, především kukuřice je třeba. Ale že se to zcela zásadně dotkne především menších obcí při jejich rozvoji, to mě opravdu nenapadlo. V paragrafu 4 odst. 1) se praví, že: …Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí­li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především
a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách, b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany…“ V praxi to bude znamenat, že budou­li obce potřebovat vytvořit v územním plánu nové pozemky pro stavbu RD a bude­li tam zemědělská půda I. a II. třídy, tak na takové rozšiřování mohou obce rovnou zapomenout. V odstavci 3) téhož paragrafu se píše: „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ Takže rozvoj obce bude v takovém případě nula. Radovat se lze snad jen na chvíli, protože pozemky, které jsou již ve schválených územních plánech zastavit lze (odst. 4):“Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení.“ Úsměv rychle zmizí, když zjistíte, že za vynětí půdy ze ZPF stojí jednorázově 120 Kč za jeden metr čtvereční! V případě pozemku, který má naše obec připravený v ÚPO na hřbitov bude činit cena za zábor 3300 metrů čtverečních 396 000 Kč – čtvrtinu obecního rozpočtu!. Co naplat, že 30% z této částky dostane obec zpět. Stejně nás to nakonec bude stát 277 200 Kč, tedy desetinásobek toho, za co jsme pozemek na hřbitov koupili! Jako bonus nás může navíc těšit, že od 1. ledna se budou podle pravidel daných směrnicí EU, prodávat všechny stavební pozemky s 21 procenty DPH. Věřím, že snad nebudou novely takovýchto zákonů platit dlouho. Bohužel, je to další známka toho, že se náš stát snaží dlouhodobě rozvoj malých obcí brzdit, či zcela zastavit.

Karel Ferschmann
Pozemky k zalesnění 2004-004.jpg

Komentáře