Obyvatelé obce Němčovice jsou nejlepší ve sběru elektroodpadu


8. března 2013 – Že si lidé v Plzeňském kraji váží životního prostředí, dokazují obyvatelé obce Němčovice, kteří než aby vyhodili svého vysloužilého elektrického pomocníka do směsného odpadu, neváhají udělat pár kroků navíc a odnesou ho k recyklaci. Také proto se v loňském roce stali právem nejaktivnějšími sběrači vysloužilého elektra v celé České republice v kategorii obcí do 5 000 obyvatel.

„Mám velkou radost, že jsme se v rámci srovnání obcí do 5 000 obyvatel umístili na první příčce. Všem za to patří velké poděkování. Pevně věřím, že v letošním roce toto místo obhájíme,“ říká Karel Ferschmann starosta obce Němčovice.

Díky celoročnímu úsilí se každému jednotlivci v rámci 10 nejúspěšnějších měst podařilo donést do sběrného dvora elektrozařízení o průměrné váze 5,46 kg. „Výsledky sběru jednoznačně potvrdily, že se naše osvěta v oblasti nutnosti recyklace vysloužilých elektrospotřebičů vyplatila. Lidé se skutečně zajímají a aktivně se také do sběru zapojují,“ dodává Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN .

Ve sběrných dvorech nejčastěji končí větší elektrozařízení, které se nevejde do směsných kontejnerů. Jedná se například o pračky nebo ledničky. Co se týká drobného elektra, je zde stále ještě prostor pro zlepšení. „Všeobecně se potýkáme s problémem odevzdání drobných elektrozařízení, které často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se snažíme rozšířit a zahustit sběrnou síť tak, aby místa sběru byla bez větších obtíží dostupná,“ uzavírá Taťána Pokorná.

ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 150 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1400 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.
tabulka.jpg

Komentáře