Obytné budovy v obci Němčovice se zvýšeným obsahem radonu

Detektory, které jsou použity, mají za úkol změřit průměrnou roční koncentraci radonu v ovzduší. Tyto koncentrace by neměly překročit ve stávajících budovách hodnotu 400 Bq/m3, u novostaveb 200 Bq/m3. V rodinném domě budou umístěny vždy dva detektory a to především v obytných místnostech. Po roce budete vyzváni, abyste detektory odevzdali. Výsledky měření obdržíte přibližně za tři měsíce. Při překročení doporučených hodnot se budou hledat vhodná opatření. Někdy stačí více větrat, jindy jsou nutné stavební úpravy objektu. V případě, že koncentrace radonu překročí opakovaně hodnotu 1000 Bq/m3, poskytne při realizaci stavebních úprav stát finanční příspěvek do výše 150 tis. Kč. Měření radonu se provádí ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Krajským úřadem PK a Obecním úřadem v Němčovicích a je prováděno zdarma. Jednoduché dotazy v kanceláři OÚ, složitější zodpoví ing. Bauer na tel. 377195308.
radon2.jpg

Komentáře