Obecní čistička zná svého stavitele.


Výběrová komise ve složení ing. S. Novák (firma Ekostar), RNDr. J. Pašek (BRM s.r.o.) K. Ferschmann, F. Spal, V. Liška, J. Vašková vybrala z pěti zájemců – stavebních firem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nejlepší nabídku dodavatele stavby „Kořenová ČOV Němčovice“. Vítězem výběrového řízení se stala firma Šindler, stavební společnost s.r.o. Praha 5, která podala nejlepší nabídkovou cenu ve výši 3 896 741,– Kč vč. DPH a za stavbu se zaručila na dobu 60 měsíců. Obec Němčovice již také obdržela vodoprávní povolení k výstavbě čističky a k vypouštění odpadních vod z ní do roku 2014.

Autor: Karel Ferschmann

Komentáře