Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o vyhlášení závazné části územního plánu obce Němčovice a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o vyhlášení závazné části územního plánu obce Němčovice a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 14. července 2005 usnesením č. 2-6/2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Otevřít přílohu…

Komentáře