Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Němčovice vydává na základě ustanovení § 17, odst. 2) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Otevřít přílohu…

Komentáře