Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o symbolech obce a jejich užívání

Zastupitelstvo obce Němčovice rozhodlo dne 26. dubna 2007 usnesením č. 7-4/2007 vydat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice:

Otevřít přílohu…

Komentáře