Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Němčovice se usneslo dne 22.1.2004 na základě ustanovení § 10 a § 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku:

Otevřít přílohu…

Komentáře