Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecní zastupitelstvo obce Němčovice schválilo dne 5. února 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), §16 odst. 1 a 2 a §36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Otevřít přílohu…

Komentáře