Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Němčovice se usneslo dne 22.1.2004 na základě zák. č. 229/2003 Sb., který se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění na této obecně závazné vyhlášce:

Otevřít přílohu…

Komentáře