Obecně závazná vyhláška obce Němčovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 6. října 2005 usnesením č. 3/2-8/2005 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Otevřít přílohu…

Komentáře