Obecně závazná vyhláška obce Němčovice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

Obec Němčovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu osob, které nejsou v přihlášeni v obci Němčovice.

Komentáře