Obecně závazná vyhláška obce Němčovice č.1/2O21,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obec Němčovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. Sazba poplatku je 700 Kč ročně. Celý dokument najdete v článku.

Komentáře