Obec dá peníze na čistý vzduch


Připravovaná pravidla pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci mají za úkol snížit nepřípustné hodnoty kouře a zápachu, které jsou v současnosti vypouštěny z komínů našich domácností díky nedokonalému spalování a špatné kvalitě hnědého uhlí. Cílem podpory bude motivace občanů k výměně stávajících starých a nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové moderní ekologické zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo, nebo za kotle na biomasu, nebo na pořízení vytápění z obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, solární kolektory apod.) a také k technické úpravě či rekonstrukci komínových těles. Účelová dotace od obce ve výši 10 000 Kč, (kterou nebude možné žádat zpětně), může být kombinována souběžně s dotací, o kterou může od letošního roku požádat každá domácnost Státní fond životního prostředí. Dostane tak další příspěvek na výměnu kotlů na biomasu – 50 % nákladů, maximálně 50 000 Kč nebo na pořízení tepelného čerpadla – 30 % nákladů, maximálně 60 000 Kč. Cena zplynovacího kotle je 30 až 70 tisíc korun, cena kotle na biomasu se pohybuje mezi 50 až 100 tisíci a cena tepelného čerpadla od 120 do 350 tisíc korun. Dotaci na tepelné čerpadlo dostane občan pouze tehdy, když jeho rodinný dům bude velmi dobře zateplený. Smyslem těchto opatření je zvýšit kvalitu ovzduší v obci jako významné složky životního prostředí, což znamená zajistit přípustnou míru vzájemného obtěžování kouřem a zápachem vypouštěným z komínů.

Autor: Daniel Géc
Zdroj: Rokycanský deník
phpv5OlC2_650x650_24970.jpg

Komentáře