Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon ze dne 11. května 1999
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Otevřít přílohu…