Ústava České republiky

Ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb. a 395/2001 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

Otevřít přílohu…