Elektronický systém informování prostřednictvím SMS

Obecní úřad Němčovice informuje své občany prostřednictvím SMS. Jsou zde rozesílány nejduležitejší informace o činnosti obce a obecního úřadu přímo na Váš mobilní telefon. V současné době systém využívá více jak dvojnásobek uživatelů, než je trvale žijících obyvatel v obci. Tento systém je připraven k použití i v případě krizové situace, takřka okamžitě jste informování o možných hrozících nebezpečích a o potřebných krocích vedoucích k řešení této situace. Finanční náročnost celého systému je cca 3 tisíce korun ročně za telekomunikační poplatky.

Přidání do seznamu
Pokud chcete být zařazeni do seznamu a využívat tak systém elektronického rozesílání SMS, pak nám napište své telefonní číslo, jméno, příjmení a Váš vztah k naší obci, popř. důvod proč chcete být zařazeni do seznamu uživatelů, na adresu sms@nemcovice.cz, nebo volejte na tel. číslo 371 795 262, 603 315 320. Obratem budete informování o případném zařazení nebo nezařazení i s důvody proč tak bylo rozhodnuto.

Změna nebo vymazání ze seznamu
Pokud chcete provést změnu, popř. vymazat Vaše telefonní číslo ze seznamu, pak nám napište Vaše telefonní číslo, jméno a příjmení, na adresu sms@nemcovice.cz, nebo volejte na tel. číslo 371 795 262, 603 315 320. Váš požadavek bude proveden až po zpětném ověření.

Pro další informace týkající se elektronického systému rozesílání SMS pište na adresu ou@nemcovice.cz

image072.jpg