O princip ekologického čištění odpadních vod začíná být velký zájem


V Němčovicích byla v loňském roce uvedena KČOV do trvalého provozu a obec získala povolení k vypouštění odpadních vod do 1.9.2016. Výsledky pravidelných zkoušek, při kterých se sleduje řada ukazatelů – chemická a biologická spotřeba kyslíku (BSK5, CHSK-Cr), nerozpuštěné látky (NO) a amoniakální dusík, jsou výborné. Např. na nátoku je hodnota odebraného vzorku BSK5 270 mg/l, norma je 60 mg/l, do potoka vytéká z čističky 11 mg/l. To vše se děje bez jakýchkoliv nákladů na energie. O tento způsob čištění splašků se začínají zajímat i jiné obce a tak v sobotu se přijeli do Němčovic podívat na naší čističku další zvědavci, tentokrát zastupitelé z Lodenic, což je část obce Mšecké Žehrovice na Rakovnicku. Na obecním úřadu hosty přijal starosta, ukázal jim nejdříve fotografie z průběhu stavby a pak je provedl po areálu čističky. Hosté byli překvapeni, jak jednoduše vše funguje na přírodním principu a jak čistá voda z čističky odtéká do potoka. Uvidíme, třeba bude časem stát podobná čistička i v Lodenicích. Závěrem nutno dodat, že náš správce udržuje celý areál ve vzorném pořádku.
A

Autor: kafe
Přijetí na OÚ Němčovice2.jpg

Komentáře