Nový správce obce Němčovice

Správcem obce Němčovice byla jmenována ministerstvem vnitra Mgr. Michaela Křížovská.

V souladu s § 98 odst. 1 písm, a) zákona č. 12Bt2000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje ministerstvo vnitra od 6, října 2018 Mgr. Michaelu Křížovskou, osobní evidenční číslo 688523, státního zaměstnance zařazenéha do Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, správcem obce Němčovice.

Celý dokument najdete zde: Jmenování Michaely Křížovské

Komentáře