Noční siréna


Poprvé včera před půl jedenáctou večer vyhlásil KOPIS (Krajský operační a informační systém) němčovickým hasičům poplach za pomoci sirény na škole a vyslal je k požáru. Hořelo pole u Hlohovic. Bohužel, teprve po následné telefonické domluvě s operačním střediskem v Plzni, nám bylo potvrzeno, že se jedná opravdu o poplach pro naše hasiče. Předtím jsme nevěděli, jestli se siréna zbláznila, nebo je válka, nebo co se děje. Po krátké domluvě jsme vyjeli s naší Tatrou 148 do Vejvanova, kde u rybníka byla zřízena čerpací stanice, kde jsme nabrali asi 11 kubíků vody. Na hašení požádu se podílela zásahová vozidla HZS a SDH Radnice, dále SDH Hlohovice, Mlečice a nakonec také déšť. Za krátkou dobu bylo hašení ukončeno a my jsme se ani na řadu nedostali. Nakonec jsme vodu, kterou jsme nabrali, odvezli do Němčovic.

Doufejme, že už bude pro příště spojení v pořádku, naši hasiči i starosta obce budou včas informovani o poplachu SMSkami a následně vysílačkou.

Důležitá infromace pro občany: Pokud je sirénou na škole (je dálkově řízena z Plzně) vyhlášen poplach pro němčovické hasiče, je tón sirény přerušovaný takto:

_./°°°°°°°°._./°°°°°°°°._./°°°°°°°°._./°°°°°°°°._

a to na rozdíl od pravidelného houkání první středu v měsíci, kdy se jedná o tón dvě minuty nepřerušovaný. Je velmi pravděpodobné, že pokud bude v okolním regionu hořet, bude houkat v Němčovicích siréna častěji. Bude to znamenat výjezd našich hasičů k ohni.

Budiž zapsáno v kronice, že dne 4. září 2008 ve 22,30 hodin se historicky konal první výjezd němčovicích hasičů k požáru s vozidlem Tatra 148 CAS Speciální. Zúčastnili se ho Karel Ferschmann a Jan Bílek.

Autor: kafe
26.11.2004 004-1.jpg

Komentáře