Nezaměstnanost v obci


Údaje, které poskytuje každý měsíc ÚP v Rokycanech o míře nezaměstnanosti v okrese, se naše obec ocitla za prosinec 2005 v čele okresní tabulky s 22,45% nezaměstnaných bezkonkurenčně na prvním místě. Za námi je obec Sirá s 18,75%, třetí obec Hlohovice mají nezaměstnanost 17,57%.
Obec proto opět i v letošním roce požádala Úřad práce o schválení dotace na zřízení 12 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací v obci na dobu 10 měsíců. Tito občané pak jako zaměstnanci obce, řízení starostou vykonávají různé práce v celém správním obvodu obce. Tento způsob pomoci občanům, kteří nemohou najít práci vzhledem ke svému např. zdravotnímu stavu, věku nebo rodinným důvodům se osvědčil a je to znát nejen na statistice ÚP, ale především na vzhledu obce. Dnes bohužel, zadarmo (až na vyjímky) nepřeloží v obci nikdo ani stýblo. Veřejně prospěšné práce letos organizujeme již počtvrté.
(na fotografii je společná večeře zaměstnanců obce na konci roku 2005)

Autor: Karel Ferschmann
25.11.2005 001.jpg

Komentáře