Nevíte si rady, jak správně třídit obaly?

Hledejte na obalu trojúhelník tvořený třemi šipkami, který je uvnitř doplněn:

  • číselným kódem
  • písmenným kódem materiálu

Přehled označení obalu z hlediska materiálu dle českých státních norem ČSN 77 0052 a ČSN 77 0053

Další informace na www.jaktridit.cz, www.ekokom.cz, www.tonda-obal.cz

Plasty

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Polyethylentereftalát PET 1 kontejner na plasty nebo přímo na PET (žlutý)
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE nebo PE-HD 2 kontejner na plasty (žlutý)
Polyvinylchlorid PVC 3 sběrný dvůr
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE nebo PE-LD 4 kontejner na plasty (žlutý)
Polypropylén PP 5 kontejner na plasty (žlutý)
Polystyren PS 6 kontejner na plasty (žlutý)
Ostatní 7

Papír

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Vlnitálepenka PAP 20 kontejner na papír (modrý)
Hladkálepenka PAP 21 kontejner na papír (modrý)
Papír PAP 22–39 kontejner na papír (modrý)

Kovy

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Ocel Fe 40 kontejner na kovy (šedý)
Hliník ALU 41 kontejner na kovy (šedý)

Dřevo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Dřevo FOR 50 sběrný dvůr
Korek FOR 51 sběrný dvůr

Textil

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Bavlna TEX 60 specializovaný kontejner na textil, sběrný dvůr
Juta TEX 61 specializovaný kontejner na textil, sběrný dvůr

Sklo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Bílé sklo GL 70 kontejner na sklo (zelený)
Zelené sklo GL 71 kontejner na sklo (zelený)
Hnědé sklo GL 72 kontejner na sklo (zelený)
Další 73-79 kontejner na sklo (zelený)

Tetrapack

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Obal TetraPack a CombiBlock C/PAP 81, 84 kontejner na tetrapack (oranžový)

Bioodpad

zbytky jídla
produkty zemědělství a zahrádkaření
exkrementy našich miláčků
čistírenské kaly
skořápky vajec a ořechů
potraviny s prošlou trvanlivostí – BEZ OBALU

Směs materiálů

V současné době není ideální technologie, kterou by bylo možné tyto materiály rozumně oddělit a zpracovat.
Písemný kód: C/*
Číselný kód: 80, 82, 83, 85, 90 – 98
kody-obalu.jpg

Komentáře