Němčovičtí se nevzdávají, kukuřici nad obcí už nechtějí


Rokycany – Včera se k okresnímu soudu opět vrátil spor Němčovic s Kladrubskou, a. s. Krajský odvolací soud dal v některých bodech žalující straně za pravdu. Tedy Němčovicím. Žalují Kladrubskou zemědělskou společnost o náhradu škody za čtvrt milionu, způsobenou povodní. Nyní je potřeba doplnit dokazování a potom znova vynést rozsudek.
Škoda vznikla v roce 2005 v Olešné, spojené s Němčovicemi. Podle místních ji měli nevhodným hospodařením na svažitých pozemcích nad obcí způsobit zemědělci. Konkrétně pěstováním širokořádkové plodiny kukuřice. „Není schopná pořádně prokořenit povrch pole a uchránit před erozí ornici. Voda ji při přívalových deštích změní v bláto a zaplaví jím Olešnou,“ jsou přesvědčeni tamní lidé.
„Žalobu Němčovice nevznášejí proto, že by se jednalo o jednorázovou škodní událost, ale že se opakuje,“ uvedla v roli žalobkyně advokátka Sylva Rychtalíková. Nově předložila i fotografie zabahnění obce už z roku 1978. „Situace se opakovala i v 80. a 90. letech a po roce 2000 opět. Způsobené škody přesahují možnosti jejich sanace obcí,“ dodala právnička.
Zástupce žalované strany advokát Pavel Roubal naproti tomu žádal od soudu posouzení, jak obec přistupuje k předcházení a prevenci povodňových škod. S protistranou se rozcházel i v návrhu na znalce, který by měl doplnit krajským soudem doporučený posudek z ekologie. Zatímco Němčovičtí chtějí odborníka ze západočeského regionu, kvůli znalosti lokality a obeznámenosti se specifikou různých dokumentů přijatých v kraji, Kladrubští sázejí na znalce „univerzitního“ typu. Míní, že by se mohl opřít o tým odborníků.
„Jednání se odročuje na neurčito za účelem vypracování posudku z oboru ekologie,“ oznámila soudkyně Jana Kantoříková. „Během čtrnácti dnů však strany navrhnou osobu znalce, popřípadě ústavu, který se tím bude zabývat, a okruh kladení dotazů,“ rozhodla. „Po čtyřech letech soudů jsme zase na počátku, ale s nadějí, že se dočkáme zastání,“ míní starosta obce Karel Ferschmann.

Autor: Božena Šopejstalová
Zdroj: Rokycanský deník
tit450-1.jpg

Komentáře