Němčovický Masopust 2006


Masopustní průvod čítající téměř padesát osob, z toho 30 masek, vyrazil v sobotu 25.2.2006 o desáté za doprovodu šestičlenné kapely pana Bělohubého na obchůzku Němčovic a Olešné. Akce pokračovala večer v hospodě tradičním posezením, při kterém se vybíraly nejlepší dětské a dospělácké masky.
Teplotně příjatelný a slunečný den popřál všem účastníkům. Veselý rej masek postupně navštěvoval jednotlivé domácnosti, kde bylo připraveno jídlo a pití, tradiční masopustní koblihy a další pochoutky. Tradiční bramboráčky byly napečeny u Černých, nezapomnělo se ani na děti s limonádou nebo čajem. Legrace habaděj, zastavující řidiči se většinou s úsměvěm vypláceli. Na náves se přišli podívat i babičky – paní Háková, Procházková a Čechová. Po přesunu do Olešné skončil nakonec průvod masek v hostinci u paní Ortinské. Zde složili masopustníci svá unavená těla pochodem, někteří i alkoholem. Čepované pivo přišlo všem k chuti, kapela hrála, zpívalo se a veselilo. Po čtvrté odpolední se masky pomalu rozcházely. Jediným negativem akce bylo několik agresivních řidičů, kteří nedbali na bezpečnost chodců jdoucích po silnici a pokud by masky neuskočily, snad by je i přejeli. Takoví řidiči by neměli na silnici jezdit vůbec! Za pohoštění všem spoluobčanům děkujeme. Prohlédněte se také fotogalerii.

Článek Němčovický masopust 2006 z 30.1.2006:
Vánoce jsou pryč, nový rok je zatím v plenkách a už se myslí na velikonoce, řeknete si. Postní období však započne zanedlouho. Popeleční středa připadla letos na 1.3., Boží Hod Velikonoční na datum 16.4. Masopustní veselí bude tedy končit úterkem 28. února. Počet postních dnů prý není zvolen nikterak nahodile. Pan Pokorný ze Sušice, který nám loni napsal obsáhlý článek, k tomu říká: „Ježíš Kristus se čtyřicet dnů před svým posledním posláním Bohočlověka, Ukřižováním, připravil rozjímáním o samotě na okrajích pouště. Odloučil se od apoštolů i zástupů svých příznivců a souvěrců, aby se připravil na strašlivé lidské utrpění, končící umučením na Kříži.“ Zároveň se na nás zlobil, že jsme loni špatně vypočetli termín masopustu. Máme to těžké, my nábožensky nevzdělaní. V naší obci se uskuteční masopustní průvod oběma částmi obce v sobotu dne 25.února, se srazem masek na návsi v 10 hodin. Kapela pana Bělohubého je objednána, počasí také. Večer v hospodě se pak bude vybírat nejlepší dětská a dospělá maska. Doufejme, že máme letos to správné datum. A panu Pokornému, který je vážně nemocen přejeme, aby se brzo uzdravil.

Autor: kafe
Masopust 2006 067.jpg

Komentáře