Němčovice na Vyšehradě


Má vlast je každoroční slavnostní setkání krajů v Praze na Vyšehradě, spojené s kulturním programem a výstavou na téma „odpovědnost za místo, kde žiji“. Výstava představila příkladné zvelebování míst ze všech krajů České republiky. Byla poděkováním pro ty, kteří proměny provedli a inspirací pro obyvatele, jejichž prostředí na proměnu teprve čeká.
Každý rok je partnerem akce jeden kraj. Loni jím byl kraj Jihočeský, letos Hlavní město Praha. Hejtman Jihočeského kraje proto předal zástupci pražského primátora atribut akce, kamenné srdce Mé vlasti, spolu s pomyslnou odpovědností za tuto zemi na příští rok.
Akci pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. a Národní kulturní památka Vyšehrad v partnerství s Hlavním městem Prahou, spolupracují Spolek pro obnovu venkova ČR a Národní síť Místních akčních skupin ČR. Záštitu poskytli Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Asociace krajů ČR a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Výstava potrvá šest dnů a do příští výstavy v roce 2011 bude putovat po vlasti
016-1.JPG

Komentáře