Někdo si to chce rychle odbýt, jiní se vymlouvají


Rubrika Kraj Plzeňský MFD 27.3.2007
Plzeň – Zkušenosti s lidmi odsouzenými k obecně prospěšným pracím si nemůže vynachválit starosta Němčovic Karel Ferschmann. „Nemáme s nimi žádné problémy, odvedou užitečnou práci pro obec a navíc zadarmo,“ libuje si starosta.
Podle Ferschmannových slov bude v obci neustále dostatek práce. „Pomáhají s úklidem nebo stavebními pracemi. Alespoň máme v obci pěkně čisto,“ říká. Připouští ale, že přístup může být odlišný na vesnici a ve městě. „Tady se všichni znají a nikdo si nechce udělat ostudu. Nikdy se nestalo, že by si odsouzený trest neodpracoval,“ uvádí Karel Ferschmann. V Němčovicích pracovalo v posledních čtyřech letech přibližně deset odsouzených. Podobný postoj má Václav Toman, jednatel společnosti Sušické lesy a služby. „Zkušenosti máme bohaté a převažují ty pozitivní. První odsouzení tu byli už v roce 1996, kdy zákon o udělování obecně prospěšných prací vešel v platnost,“ vzpomíná Toman.
Od té doby pomáhalo firmě zhruba sto lidí. „Desetina z nich se buď vůbec nedostavila nebo trest odpracovala částečně. To ale mluvíme jen o těch, kteří s námi podepsali smlouvu. Další část k nám vůbec nepřišla,“ upřesňuje Václav Toman.
Firma zaměstnává tyto lidi na úklid. „Jedná se především o okrajové části města nebo lesy. Změnili jsme poněkud přístup a odsouzení již neuklízejí přímo v centru,“ připomíná Toman. Stávalo se totiž, že potřebnou práci lidé neodvedli v termínu, což je zvláště na exponovaných místech větší problém. „Tím, že uklízejí v odlehlejších lokalitách, není potřeba odvést práci v termínu tak akutní,“ konstatuje Václav Toman.
Podle jeho slov se přístup odsouzených k práci liší skutečně výrazně. Někteří si chtějí trest odbýt co nejrychleji, jiní se odpracování vyhýbají. „Používají nejrůznějších výmluv a lží,“ uvádí Václav Toman.

A ještě týž den ve stejném deníku:
PRÁCE JAKO TREST Alternativní trest se u mnoha lidí míjí účinkem. Raději jdou do vězení, než by pomáhali například při úklidu parků či chodníků. Část jich neodpracuje všechny uložené hodiny, další ani nezačnou.

Plzeň – Bezmála polovina lidí, odsouzených k obecně prospěšným prácím, svůj trest neodpracuje buď vůbec nebo ne v plné výši. Raději volí vězení. Zkušenosti s prací odsouzených lidí jsou různé.
„Neustále se vymlouvají, že nemají čas. Člověk je musí nutit do práce,“ stěžuje si starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný na lidi, kteří by měli obci pomoci s některými pracemi. Za každé dvě neodpracované hodiny v roční lhůtě počítá soud trest odnětí svobody na jeden den.
Většina institucí si ale na odsouzené nestěžuje. „Pracují u nás již desátým rokem. Trochu jsme pozměnili náplň jejich práce a nemáme s nimi problém,“ uvádí jednatel společnosti Sušické lesy a služby Václav Toman. Jeho názor sdílí také starosta Němčovic Karel Ferschamnn. „Nemůžu si na ně stěžovat,“ konstatuje. „Efektivita by mohla být rozhodně vyšší, vždyť obecně prospěšné práce představují výbornou alternativu trestu odnětí svobody,“ zamýšlí se Radek Vydra z probační a mediační služby v Plzni, která výkon alternativních trestů koordinuje. Výhodou je podle jeho slov to, že odsouzený nemusí jít do vězení a není tedy odtržen od prostředí, na které je zvyklý. „Navíc po splnění povinnosti se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl,“ doplňuje Radek Vydra.
Soudce může stanovit trest obecně prospěšných prací od 50 do 400 hodin. Učinit tak může u trestů, kde zákon stanoví trest odnětí svobody na maximálně pět let. V rámci trestu mohou odsouzení vykonávat nekvalifikované práce, například úklidové nebo stavební, v některých případech se mohou podílet na kancelářských a odborných pracích. „Trest se vykonává v době volna, bezplatně, maximálně do jednoho roku od uložení trestu,“ upozorňuje Vydra. Na vše dohlíží právě probační a mediační služba.
Problémem může být neochota starostů nebo vedení institucí nabídnout pracovní místa. „V budoucnu již odsouzené nezaměstnám, jsou s nimi pouze problémy,“ uvádí Karel Smutný.

Tabulka

* Alternativní tresty
Počty uložených trestů obecně prospěšných prací na západě Čech

2003 1465
2004 1394
2005 1537
2006 1291
Pozn.: Údaje za Plzeňský a Karlovarský kraj

Autor: BARBORA NĚMCOVÁ
Zdroj: Mladá fronta Dnes
images2.jpg

Komentáře