Nejhezčí květinová a vánoční výzdoba


Zdejší zastupitelé vyhlašují letos poprvé soutěž, kterou chtějí podpořit ty občany, kterým záleží na tom, jak vypadají jejich rodinné domy a chalupy. Dbají na vzhled svého domu a jeho okolí, investují do svého prostředí a tím společně vytvářejí celkově příznivý pohled na obec. Odborná porota bude hodnotit (termín bude upřesněn) nejhezčí květinovou výzdobu průčelí domů, předzahrádek, balkonů a oken, směřujících do ulice. Finanční odměna nemine tři majitele. Je pro ně připraveno za první místo pět tisíc korun, za druhé tři tisíce a za třetí místo tisíc korun. Za stejných podmínek bude probíhat vánoční soutěž. O vánocích bude porota posuzovat nejhezčí vánoční výzdobu průčelí domů, oken a balkonů, situovaných do ulice. Výše odměny pro první tři místa se nemění a činí za první místo pět tisíc korun, za druhé tři tisíce a za třetí místo tisíc korun. Udržet pěkný vzhled domu není dnes zadarmo; proto obec v letošním rozpočtu s těmito odměnami počítá.

Autor: Karel Ferschmann
house-flowers-windows.jpg

Komentáře