Nebaví Vás chodit na zasedání zastupitelstva obce? Nevadí, zastupitelé přijdou k Vám domů!


První přímý (on-line) přenos z jednání zastupitelstva obce pomocí obecní sítě NE-NET je již historií a určitě si zaslouží zápis do kroniky. Je to další krok v otevřenosti zdejší radnice směrem k občanům. Ti mohli v klidu ze svého domova v přímém přenosu sledovat na monitoru počítače o čem rokují zastupitelé obce. Zároveň měli možnost se přes internet ke každému bodu jednání vyjádřit.
Přenos zajišťuje on-line kamera a občané mají možnost pomocí SKYPE, ICQ nebo e-mailem pokládat zastupitelům otázky, případně přímo reagovat na projednávané body. Pouze ve chvíli, kdy je zahájeno hlasování, je vstup zablokován.
K možnosti sledovat on-line zasedání zastupitelstva se souhlasně vyjádřilo 84% občanů v anketě již počátkem roku.
Toto opatření považujeme za další historický krok v možnosti našich občanů veřejně kontrolovat zdejší radnici. O otevřenost se snažíme již pět let zveřejňováním všech důležitých dokumentů, především úplných zápisů ze zasedání zastupitelstva obce na dvou úředních deskách, elektronicky na webových stránkách obce, ale i mediálně na pravidelné měsíční stránce ze života obce v Rokycanském deníku. Hlavním důvodem proč jsme se nakonec rozhodli, že budeme po síti přenášet obraz i zvuk přímo z jednání zastupitelstva je, že v posledních letech je jen málo občanů, kteří se přijdou podívat na zasedání zastupitelstva obce osobně. S tímto jevem se potýká řada ostatních obcí a to nejen ty malé.

Jak zasedání sledovat?

On-line zasedání zastupitelstva obce Němčovice je dostupné pouze pro uživatele obecní sítě NE-NET a to na adrese ne-net.nemcovice.cz/kamera.
Stačí tedy v době konání zastupitelstva pustit váš internetový prohlížeč a zadat výše zmíněnou adresu pro přímý přenos zastupitelstva.

Na fotografii je obrazovka nooteboku – vlevo je vidět pohled objektivem kamery na zasedání zastupitelstva, vpravo vstupuje do jednání občan se svým dotazem pomocí služby SKYPE.

Jak mohu reagovat na probírané téma

Možností jak vstoupit do on-line přenosu zasedání zastupitelstva je několik:
Přes ICQ: obec má zřízený účet s číslem: 384686397. Případné dotazy posílejte na tento účet. Účet je dostupný pouze během zasedání zastupitelstva.
Přes Skype: obec má zřízený účet s názvem: obec-nemcovice. Případné dotazy volejte na tento účet. Účet je dostupný pouze během zasedání zastupitelstva.
Přes E-mail: pro dotazy obecním zastupitelstvu posílejte na adresu zastupitelstvo@nemcovice.cz. Na tuto adresu můžete posílat dotazy i mimo konání zasedání zastupitelstva.

Všechny dotazy jsou moderovány, tj. jsou předneseny zastupitelstvu ve vyhrazený čas pro každý bod programu.

Další dotazy, týkající se technického zabezpečení on-line přenosu posílejte na adresu webmaster@nemcovice.cz.

Autor: kafe
Zdroj: OÚ Němčovice
13.12.2007 010.jpg

Komentáře