Návrh závěrečného účtu obce Němčovice za rok 2018

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018:

Komentáře