Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko na rok 2012

NÁVRH Rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2012

Zůstatek k 31.12.2011 229.412,42 Kč

Příjmy

Členské příspěvky od obcí Mikroregionu 304.000,– Kč
Úroky 100,– Kč
Příjmy celkem 304.100,– Kč

Výdaje

Výdaje na činnost pečovatele 100.000,– Kč
Účetní program – upgrade 5.000,– Kč
Ostatní služby 5.000,– Kč
Služby pošt 3.000,– Kč
Pojištění (autovlek) 223,– Kč
Služby peněžního ústavu 3.000,– Kč

Výdaje celkem 116.223,– Kč

Rozdíl 187.877,– Kč

Vyvěšeno: 16.1.2012

Razítko a podpis obce:

Tento návrh byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup po dobu 15ti dnů před schválením rozpočtu sněmem členských obcí Mikroregionu Radnicko.

Komentáře