Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko 2010

NÁVRH Rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2010

Předběžný zůstatek k 31.12.2009 110.000,- Kč

Příjmy

Členské příspěvky od obcí Mikroregionu 285.000,- Kč
Příjmy celkem 285.000,- Kč

Výdaje

Výdaje na činnost pečovatele 100.000,- Kč
Účetní program – upgrade Fenix 10.000,- Kč
Ostatní služby 5.000,- Kč
Služby pošt 2.000,- Kč
Služby peněžního ústavu 3.000,- Kč
Výdaje celkem 120.000,- Kč

Vyvěšeno dne 30.12.2009

Komentáře