Návrh rozpočtu Mikoregionu Radnicko pro rok 2011

NÁVRH

Rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2011

Zůstatek k 31.12.2010 6.981,40 Kč

Příjmy

Členské příspěvky od obcí Mikroregionu 291.120,– Kč
Úroky 100,– Kč
Příjmy celkem 291.220,– Kč

Výdaje

Provoz útulku pro psy 100.000,– Kč
Výdaje na činnost pečovatele 100.000,– Kč
Rozšíření útulku 166.000,– Kč
Účetní program – upgrade Fenix 5.000,– Kč
Ostatní služby 5.000,– Kč
Služby pošt 3.000,– Kč
Pojištění (autovlek) 223,– Kč
Služby peněžního ústavu 3.000,– Kč

Výdaje celkem 382.223,– Kč

Rozdíl – 91.003,– Kč

Schodek rozpočtu bude pokryt dotací z PSOV, která byla podána, v případě nepřiznání uvedené dotace, nebude realizován projekt rozšíření útulku.

Vyvěšeno: 13. února 2011

Komentáře