Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy

Description:

xmlns:xhtml=“http://ez.no/namespaces/ezpublish3/xhtml/“> jímž Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.

File:

Otevřít přílohu…

Komentáře