Moderní obec: Sběrné dvory roku 2013 mají v Uherském Hradišti a v Němčovicích


Sběrné dvory roku 2013 mají v Uherském Hradišti a v Němčovicích

Ideální sběrný dvůr by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Podle těchto kritérií hodnotili sběrné dvory lidé na internetu v celé zemi.

V závěru loňského roku nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení, na základě hlasování na www.sberne-dvory.cz vyhlásila nejlepšími sběrnými dvory roku tato zařízení v Němčovicích na Rokycansku a v Uherském Hradišti (viz box).

SD NĚMČOVICE: OTEVŘENO SEDM DNŮ V TÝDNU VČETNĚ SVÁTKŮ

Jak pro Moderní obec uvedl starosta Němčovic Karel Ferschmann, jediný SD v obci s celkem 150 obyvateli v obou částech (Němčovicích a Olešné) slouží bez omezení i přespolním. Ostatně, poznamenal dále starosta, výstavba dvora byla podpořena z OP Životní prostředí a v souladu s podmínkami dotace pomyslná kružnice opsaná na mapě kolem středu v tomto SD obsáhla území se zhruba sedmi tisíci obyvateli.
Od Karla Ferschmanna jsme si nechali potvrdit, že SD má skutečně otevírací dobu denně od 9 do 17 hod., víkendy či svátky nevyjímaje. »Víkendy jsou dnes dobou, kdy lidé v pracovních dnech zaměstnaní od rána do večera mají alespoň trochu volna. A proto určitě uvítají možnost odvézt odpad v sobotu či v neděli do dvora,« vysvětlil starosta. Vysvětlil však také reálný základ nevšední provozní doby: Ve druhé části areálu je útulek pro psy, v němž musí být obsluha svátek–nesvátek a tato obsluha přijímá i odpad od občanů.
V němčovickém SD lze kromě objemného odpadu odložit i vysloužilé elektro. Přijímají se tam také autovraky, přičemž obsluha do týdne lidem vyřídí doklad o ekologické likvidaci. Významně se rovněž využívá prostor pro »obecní« kompost, kam občané vozí listí, trávu, větve i další zelený odpad. Pro nebezpečný odpad všeho druhu je tam připraven speciální kontejner s dvojitým dnem a řada dalších, k tomu určených nádob.
V obci se náležitě postarali i o zabezpečení SD proti případným nenechavcům. Dvůr je vybaven sirénou, kamerovým systémem se 14denním záznamem a celý je za plotem s ostnatým drátem. »A po skončení pracovní doby do dvora vypouštíme toho nejvzteklejšího psa z útulku,« dodal starosta Němčovic.

SD V UHERSKÉM HRADIŠTI PŘEDLONI VYBRAL NA 300 TUN ODPADŮ

V Uherském Hradišti občanům slouží dva sběrné dvory patřící soukromým společnostem, jež pro město smluvně zajišťují jejich provoz. V oceněném SD v Průmyslové ulici mohou bezplatně odevzdávat odpad i lidé z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu. Bez ohledu na územní příslušnost se tam přijímá bezplatně i elektroodpad. Právě tak se nebezpečné odpady zdarma odebírají od občanů s nimiž má SD smlouvu, od ostatních za úplatu. Veškeré komodity se shromažďují odděleně, přičemž na každou je vyčleněna samostatná sběrná nádoba. Prostor pro manipulaci s tekutými odpady je vybaven bezodtokovou jímkou, celý areál je střežen kamerovým systémem a strážními psy.
Sběrný dvůr na Průmyslové ulici je otevřen denně od 7 do 17, v sobotu od 8 do 12 hodin, během zimy od 07 do 16 hod. V zimě se dvůr otevírá na základě poptávky.
V roce 2012 se v tomto sběrném dvoře přijalo 162 t objemného, 115 t stavebního a 12 t nebezpečného odpadu.

Soutěž Sběrný dvůr roku

– Cílem soutěže, kterou nezisková společnost ASEKOL pořádala od dubna do listopadu 2013, bylo najít nejlepší sběrný dvůr, jenž by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Hlasování veřejnosti probíhalo pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz.
– Při závěrečném hodnocení se kromě hlasování veřejnosti přihlíželo i k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.
– Vítězný sběrný dvůr v obci do 10 tis. obyv. (SD V Jamách, Němčovice, okr. Rokycany) získal odměnu 30 tis. Kč, vítězný sběrný dvůr v obci nad 10 tis. obyv. (SD Průmyslová, Uherské Hradiště) odměnu 70 tis. Kč. ZDROJ: ASEKOL

20121221102341_Zakon-o-Registru-smluv-by-mel-prinest-uspory-desitek-miliardModerni_obec_logo.jpg

Komentáře